Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018: Deel 2: Het belang van responsmijlpalen, monitoring en mutaties en de behandeling van gevorderde CML-fasen

J.J.W.M. Janssen, P.A.W. te Boekhorst, E.F.M. Posthuma, S.K. Klein, M. Hoogendoorn, T.T. de Waal, J.H.F. Falkenburg, B.J. Biemond, Bert A. van der Reijden, G.M.J. Bos, E.J. Petersen, Nicole M. A. Blijlevens, W.M. Smit, G.E.G. Verhoef, Edo Vellenga, Noortje Thielen, J.J. Cornelissen, G.J. Ossenkoppele, P.E. Westerweel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Dit artikel is het tweede uit een serie van drie die achtergronden beschrijven van de recent gepubliceerde richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie. In dit artikel worden achtereenvolgens het belang van responsmijlpalen en -monitoring, de relevantie van mutaties en het management ervan en de behandeling van acceleratiefase en blastencrisis besproken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)276-284
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Hematologie
Volume15
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - sep-2018

Citeer dit