Achtergronden en berekeningswijzen van CBS-overlevingstafels

A. Van der Meulen, F. Janssen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)66 - 77
Aantal pagina's12
TijdschriftBevolkingstrends
Volume55
StatusPublished - 2007

Citeer dit