Achtergronden, opzet en datacollectie in een levensloopstudie naar reproductieve gezondheid van adolescenten in ruraal Bangladesh

A.M. Bosch, I. Hutter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)67 - 94
Aantal pagina's28
TijdschriftBevolking en Gezin
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit