Acid-Base Homeostasis During Vasopressin V2 Receptor Antagonist Treatment in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Patients

Judith E Heida, Ron T Gansevoort, Esther Meijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)839-841
Aantal pagina's3
TijdschriftKidney International Reports
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit