Acquired Pancytopenia in Relatives of Patients with Aplastic Anaemia

Dirk Th. Sleijfer*, Nanno H. Mulder, Hendrik O. Nieweg, G.J.P.A. Anders, W.L. Gouw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)397-402
  Aantal pagina's6
  TijdschriftACTA MEDICA SCANDINAVICA
  Volume207
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit