Acquisitions: Drawings for objects

Esther van der Hoorn, Reinier Baarsen

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)156-191
  Aantal pagina's36
  TijdschriftRijksmuseum bulletin
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit