Verkrijgende verjaring, terugwerkende kracht en bekrachtiging

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

251 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageAcquisitive prescription and retroactive-effect
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-27
Aantal pagina's27
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
Volume32
StatusPublished - dec-2015

Citeer dit