Actinomycetologists: a vibrant and strong scientific community. Papers from the 14th International Symposium on the Biology of Actinomycetes

Lubbert Dijkhuizen, Mike Goodfellow, Paul Hoskisson, Iain Sutcliffe*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek: International Journal of General and Molecular Microbiology
Volume94
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jun.-2008

Citeer dit