Actinomycotic dacryocystitis

L.J. Blanksma*, J. Slijper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)145-149
  Aantal pagina's5
  TijdschriftOphthalmologica
  Volume176
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit