Action of phospholipases A2 on phosphatidylcholine bilayers: Effects of the phase transition, bilayer curvature and structural defects

Jan C. Wilschut*, Joke Regts, Henk Westenberg, Gerrit Scherphof

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  97 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)185-196
  Aantal pagina's12
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume508
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit