ACTIVATION OF PRESYNAPTIC ALPHA NORADRENALINE RECEPTORS IN RAT-BRAIN BY THE POTENT DOPAMINE-MIMETIC N,N-DIPROPYL-5,6-ADTN

AH MULDER*, JC STOOF, AS HORN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)147-150
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume67
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1980

Citeer dit