Active Labor Market Policy Effects for Women in Europe — A Survey

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)385-408
Aantal pagina's24
TijdschriftAnnales d'Economie et de Statistique
Nummer van het tijdschrift91/92
DOI's
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit