Activity-based quality management: een synthese tussen kwaliteitsmanagement en activity-based costing

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)205-215
Aantal pagina's11
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume77
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2003

Citeer dit