ACUTE ARTHRITIS AND SUBCUTANEOUS FAT NECROSIS AS 1ST MANIFESTATION OF PANCREATIC DISEASE - REPORT OF 2 CASES

H.G. Kreeftenberg*, J.J.M. Festen, J.A. van Raalte

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)23-27
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit