ACUTE FACIAL PARALYSIS - A VIROLOGICAL STUDY

PSJZ MULKENS*, JD BLEEKER, FP SCHRODER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)303-310
Aantal pagina's8
TijdschriftClinical Otolaryngology
Volume5
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1980

Citeer dit