Acute flaccid weakness associated with enterovirus D68

Jelte Helfferich*, Linda C. Meiners, Oebele F. Brouwer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)594-595
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEuropean Journal of Paediatric Neurology
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - mei-2017

  Citeer dit