ACUTE NEUROMYOPATHY AFTER COLCHICINE TREATMENT

J VANDERNAALT*, H HAAXMAREICHE, AP VANDENBERG, BPC HAZENBERG, WM MOLENAAR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1267-1268
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume51
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov.-1992

Citeer dit