Acute nierinsufficiëntie bij combinatie RAAS-remmer en dehydratie

Nynke D. Scherpbier, Wim J.C. De Grauw, Jack F.M. Wetzeis, Gerald M.M. Vervoort

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageAcute kidney failure in RAAS inhibitor and dehydration combination
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1324-1328
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume154
Nummer van het tijdschrift28
StatusPublished - 17-jul.-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit