Acute promyelocytic leukemia: if you wait it is too late

Emanuele Ammatuna*, Jaap van Doesum

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  25 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1538
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLeukemia & Lymphoma
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift6
  Vroegere onlinedatum28-dec-2020
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit