Acute Type B Dissection Complicated by Infrarenal Aortic Stent-Graft Collapse With Spontaneous Re-expansion

Tryfon Vainas*, Ignace F. J. Tielliu, Bas M. Wallis de Vries, Maarten van der Laan, Clark J. Zeebregts, Jan J. A. M. van den Dungen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)353-355
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Endovascular Therapy
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr.-2014

Citeer dit