Acuut-NAH: effect veroudering

Nikki Thüss*, Rulanda van Kruysbergen, Joukje van der Naalt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageCognitive complaints can recur years after acquired brain injury. Acute acquired brain injury: Effect of aging
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)64-66
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Volume31
Nummer van het tijdschrift7-8
DOI's
StatusPublished - nov.-2023

Citeer dit