Adaptieve Planning in Perspectief: Over adaptieve sturingsbenaderingen voor het borgen en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een veranderlijke wereld

OnderzoeksoutputProfessional

1632 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageAdaptive Planning in Perspective: On Adaptive approaches for securing and improving the quality of the living environment in a dynamic world
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's73
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit