Adaptieve Planning in Perspectief: Over adaptieve sturingsbenaderingen voor het borgen en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een veranderlijke wereld

OnderzoeksoutputProfessional

1675 Downloads (Pure)
Filter
Organising and contributing to an event

Zoekresultaten