Adaptieve Planning in Perspectief: Over adaptieve sturingsbenaderingen voor het borgen en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een veranderlijke wereld

OnderzoeksoutputProfessional

1674 Downloads (Pure)
Filter
Academic presentation

Zoekresultaten