Adaptieve planning voor een zelfontvouwend landschap

OnderzoeksoutputProfessional

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-43
Aantal pagina's4
TijdschriftROM: maandblad voor ruimtelijke ordening
Volume36
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov-2018

Citeer dit