Adaptive coping strategies among individuals living with long-term chikungunya disease: a qualitative study in Curaçao

Churnalisa Doran*, Ashley J Duits, Izzy Gerstenbluth, Adriana Tami, Ajay Bailey

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive coping strategies among individuals living with long-term chikungunya disease: a qualitative study in Curaçao'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry