Adaptive DBS in a Parkinson's Patient with Chronically Implanted DBS: A Proof of Principle

Dan Pina-Fuentes, Simon Little, Marinus Oterdoom, Spencer Neal, Alek Pogosyan, Marina A. J. Tijssen, Teus van Laar, Peter Brown, J. Marc C. van Dijk, Martijn Beudel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1253-1254
Aantal pagina's2
TijdschriftMovement Disorders
Volume32
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2017

Citeer dit