Adaptive DBS in Parkinson's disease: Headlines, perspectives and challenges

D. Pina-Fuentes, J. M. C. van Dijk, M. Beudel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1091-1092
Aantal pagina's2
TijdschriftBrain stimulation
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum8-mei-2019
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit