Adaptive On-the-Fly Changes in Distributed Processing Pipelines

Toon Albers, Elena Lazovik*, Mostafa Hadadian Nejad Yousefi, Alexander Lazovik*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive On-the-Fly Changes in Distributed Processing Pipelines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Keyphrases