Added value of diabetes risk genes to the prediction of HbA1c levels in patients initiating metformine or sulfonylurea derivatives. German Pharm-Tox Summit, Göttingen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer55
Pagina's (van-tot)S15
Aantal pagina's1
TijdschriftNaunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology
Volume391
Nummer van het tijdschriftSupplement 1
DOI's
StatusPublished - feb-2018

Citeer dit