Additie van water aan 1-alkynyl thioethers ; kinetiek en mechanisme

Hepke Hogeveen

Onderzoeksoutput

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het Organisch Chemisch Laboratorium der Rijksuniversiteit Groningen zijn de laatste jaren een groot aantal onderzoekingen verricht op het gebied der ethynyl ethers en thioethers. Ethoxyethyn en ethylthioethyn zijn het meest uitvoerig onderzocht, waarbij talrijke polaire reacties en radicaalreacties mogelijk bleken ........ [Zie: Samenvatting]
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Wynberg, H., Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1961

Citeer dit