ADDITION OF HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULIN TO CLOTTING FACTORS

CTS SIBINGA*, PC DAS, HO NIEWEG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)537-537
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLANCET
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift8193
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit