Additional chromosome duplication in female meiotic prophase ofSipyloidea sipylus Westwood (Insecta, Phasmida), and its absence in male meiosis

L.P. Pijnacker*, M.A. Ferwerda

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1558-1560
  Aantal pagina's3
  TijdschriftExperientia
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit