Aanvullingen op het consensusbeleid bij diagnostiek en behandeling van hyperlipidemie in de praktijk

T W de Bruin, B H Wolffenbuttel, J J Bonnier, J A Gevers Leuven, N Hoogerbrugge

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageAdditions to the consensus policy in the diagnosis and treatment of hyperlipidemia in clinical practice
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2227-30
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume140
Nummer van het tijdschrift45
StatusPublished - 9-nov-1996

Citeer dit