Addressing fragmentation in paediatric palliative care

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)620
  Aantal pagina's1
  TijdschriftActa Paediatrica
  Volume109
  Nummer van het tijdschrift3
  Vroegere onlinedatum27-sep-2019
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2020

  Citeer dit