Addressing liver fibrosis by TRAIL targetied to hepatic stellate cells

Mohammad Arabpour

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1018 Downloads (Pure)

Samenvatting

De voornaamste complicaties bij pati├źnten met chronische leverziekte is leverfibrose. Een lever transplantatie is de enige therapeutische optie in het eindstadium van de ziekte. Daarom is een werkbare alternatieve therapie om het fibrotische proces tegen te gaan gewenst. Activering van leverstellaatcellen (Hepatic Stellate Cells, HSC) en afzetting van extracellulaire matrix is het belangrijkste onderliggende mechanisme van leverfibrose. In dit proefschrift werd de toepassing van tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) derivaten en varianten getest als een mogelijke therapie tegen geactiveerde HSCs. Eerdere studies hebben aangetoond dat de verhoging van TRAIL receptoren op het oppervlak van HSCs tijdens de activering geassocieerd is met een toename van de gevoeligheid van de HSCs voor TRAIL-ge├»nduceerde apoptose (celdood). De korte halfwaardetijd van TRAIL in vivo en de ontwikkeling van anti-apoptotische signalerings mechanismen in TRAIL-resistente geactiveerde HSCs zijn belangrijke hindernissen voor de therapeutische toepassing van TRAIL voor de behandeling van leverfibrose. Dit proefschrift handelt over de toepassing van doelgerichte TRAIL genen en eiwitten als een nieuwe technologie om leverfibrose succesvol te behandelen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Haisma, Hidde, Supervisor
  • Poelstra, Klaas, Supervisor
Datum van toekenning13-mei-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8767-3
Elektronische ISBN's978-90-367-8766-6
StatusPublished - 2016

Citeer dit