ADHD & Addiction: Prevalence, diagnostic assessment and treatment of ADHD in substance use disorder patients

Vertaalde titel van de bijdrage: ADHD en Verslaving: De prevalentie, diagnostiek en behandeling van ADHD bij mensen met een verslaving

Katelijne van Emmerik-van Oortmerssen

  Onderzoeksoutput

  5524 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Verslaving aan alcohol en/of drugs is wereldwijd een van de grote oorzaken van ernstige gezondheidsproblemen. Bij veel verslaafde patiënten is sprake van psychiatrische comorbiditeit, dus het tegelijkertijd voorkomen van meerdere stoornissen, die de behandeling extra kan bemoeilijken.
  In dit proefschrift staat het tegelijkertijd voorkomen van ADHD bij patiënten met een verslaving centraal. Als eerste wordt onderzocht hoe vaak ADHD bij patiënten met een verslaving aanwezig is. Een meta-analyse en een grote internationale studie komen beide tot de conclusie dat ADHD vaak voorkomt (gemiddeld bij een op de vijf patiënten met een verslaving) maar van land tot land varieert en ook afhankelijk is van bijvoorbeeld het middel van verslaving. Verder wordt aangetoond dat verslaafde patiënten met ADHD veelal nog meer psychiatrische problemen hebben zoals persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen.
  Daarnaast wordt in dit proefschrift een geïntegreerde behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) voor zowel verslaving als ADHD gepresenteerd. Deze behandeling is speciaal ontwikkeld voor patiënten die naast hun verslaving ook ADHD hebben; hij bestaat uit behandeling voor middelengebruik, aangevuld met modules gericht op behandeling van ADHD waarin onder andere planningsvaardigheden worden getraind. In een gerandomiseerde studie wordt deze geïntegreerde behandeling vergeleken met de standaard behandeling, die alleen op verslaving is gericht. De resultaten van deze studie laten zien dat de geïntegreerde behandeling een beter effect heeft op vermindering van ADHD klachten dan de standaardbehandeling. Ten aanzien van de verslavingsproblematiek werken beide behandelingen even goed.
  Vertaalde titel van de bijdrageADHD en Verslaving: De prevalentie, diagnostiek en behandeling van ADHD bij mensen met een verslaving
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Schoevers, Robert, Supervisor
  • van den Brink, Wim, Supervisor, Externe Persoon
  • Vedel, Ellen, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning20-jun.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0662-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-0661-9
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit