ADHD: Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

G. Bouwsema

OnderzoeksoutputAcademic

2583 Downloads (Pure)

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD. De respondenten uit dit onderzoek zijn allen 18 jaar of ouder en officieel gediagnosticeerd met ADHD. De respondenten zijn verkregen door middel van zelfselectie via een oproep/mail. In totaal hebben 105 respondenten aan dit onderzoek meegewerkt. Zij hebben elektronisch of via de telefoon een vragenlijst beantwoord. De vragenlijst bestaat onder andere uit de AAQoL (Adult ADHD Quality of Life-Scale). De vragenlijst voor volwassenen met ADHD is verder opgebouwd uit andere bestaande meetinstrumenten en eigen vragen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's106
StatusPublished - 2006

Citeer dit