Adherence to standard-dose or low-dose statin treatment and low-density lipoprotein cholesterol response in type 2 diabetes patients

F. M. de Vries*, J. Voorham, E. Hak, P. Denig

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten