ADHESION OF STAINABLE, CALCIUM-RICH DEPOSITS ON SUBSTRATA WITH DIFFERENT SURFACE FREE-ENERGIES - AN INVIVO STUDY IN BEAGLE DOGS

HM UYEN*, LJ VANDIJK, HJ BUSSCHER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)393-397
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Clinical Periodontology
Volume16
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - aug-1989

Citeer dit