Adipocyte Membrane Cholesterol Regulates Obesity

Anouk M. la Rose, Venetia Bazioti, Marit Westerterp*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)687-689
Aantal pagina's3
TijdschriftArteriosclerosis thrombosis and vascular biology
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2018

Citeer dit