Adipose tissue: Target and toolbox for the treatment of metabolic disease

Vertaalde titel van de bijdrage: Vetweefsel: Doel en gereedschapskist voor de behandeling van metabole ziekten

Vera Nies

  Onderzoeksoutput

  985 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ondanks de huidige aandacht voor gezond eten en voldoende bewegen neemt het aantal mensen met overgewicht nog steeds toe. Overgewicht zorgt voor een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische metabole aandoeningen waaronder type 2 diabetes. Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar om type 2 diabetes te behandelen. Hoewel deze medicijnen vaak effectief zijn, zijn ze verre van perfect. Ze moeten bijvoorbeeld dagelijks toegediend worden, of hebben nare bijwerkingen. Effectieve anti-diabetesmedicijnen zijn bijvoorbeeld de TZDs. Deze medicijnen activeren PPAR, een nucleaire receptor die functioneert als de belangrijkste regulator van vetweefselmetabolisme. Farmacologische activatie van PPAR door TZDs verbetert de insulinegevoeligheid van het lichaam en leidt tot daling van de bloedsuikerspiegel. PPAR zelf stimuleert op zijn beurt de productie van het eiwit FGF1. Deze groeifactor is betrokken bij de regulatie van de glucosebalans. Ook is het mogelijk om FGF1 farmacologisch in te spuiten: Dit leidt tot een snelle normalisatie van de bloedsuikerspiegel in obese, diabete muizen. Aangezien het onbekend is hoe zowel endogeen als farmacologisch toegediend FGF1 de bloedsuikerspiegel beïnvloedt, hebben we dit in dit proefschrift onderzocht. We hebben gevonden dat FGF1 waarschijnlijk een fysiologische rol speelt bij het stimuleren van glucosetransport de vetcel in. Ook is gevonden dat farmacologisch toegediend FGF1 insulineresistentie kan opheffen, glucoseopname in de spier verbetert, en het de vetuitscheiding uit de lever bevordert. Deze effecten worden door verschillende intracellulaire signaaltransductieroutes gereguleerd. FGF1 werkt alleen in type 2 diabete muizen met insulineresistentie, en niet in type 1 diabete muizen die insulinegevoelig zijn. FGF1 heeft dus effecten die sterk lijken op TZD behandeling, maar vertoont niet de nadelige bijeffecten die TZDs hebben. Daarmee vormt FGF1 een interessant eiwit dat mogelijk gebruikt kan worden om type 2 diabetes mee te behandelen.
  Vertaalde titel van de bijdrageVetweefsel: Doel en gereedschapskist voor de behandeling van metabole ziekten
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Jonker, Hans, Supervisor
  • Verkade, Henkjan, Supervisor
  Datum van toekenning24-mei-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9740-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-9739-9
  StatusPublished - 2017

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Vetweefsel: Doel en gereedschapskist voor de behandeling van metabole ziekten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit