ADJUSTABLE RETAINER IN SAGITTAL RAMUS-SPLIT OSTEOTOMY

JJ ZECHA, RJ ESSER, J CNOSSEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)36-38
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational journal of oral surgery
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1978

Citeer dit