Adjustment to kidney transplantation: Predictors of perceived health and psychological distress

Torben Schulz

  Onderzoeksoutput

  559 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Niertransplantatie is de beste behandeling voor nierfalen, maar sommige patiënten doen het beter dan anderen. Als we wisten waarom, zouden we misschien kunnen helpen als het minder goed gaat. Twee studies keken naar de invloed van individuele kenmerken op de patiëntenbeoordeling van gezondheid en welzijn. Eén omvatte patiënten tot 15 jaar na niertransplantatie, de ander volgde patiënten van vóór tot een jaar na transplantatie. Vele jaren met een getransplanteerde nier gaan samen met meer bijkomende aandoeningen en meer symptomen vanwege nierziekte en medicatie.Desalniettemin beoordeelden patiënten hun gezondheid even hoog dan kort na transplantatie. In sommige gevallen rapporteerden patiënten echter een verslechtering van hun gezondheid na transplantatie. Hoewel het niet mogelijk bleek deze verslechtering vooraf te voorspellen, waren deze patiënten vaak vrouwen met meer bijkomende aandoeningen en complicaties. Alhoewel de kwaliteit van leven na transplantatie vaak lager was dan patiënten hadden verwacht, waren daaruit voortvloeiende psychische klachten slechts van korte duur. Een slechte gezondheid leidde echter tot meer psychische klachten, omdat het de beoordeling van de gezondheid alsmede gevoelens van controle, optimisme en zelfrespect verlaagde. Omgekeerd resulteerden verhoogde gevoelens van controle en minder obstructie van belangrijke doelen na transplantatie in minder psychische klachten. Regelmatige controles van de patiëntenbeoordeling van gezondheid en welzijn zouden degenen kunnen identificeren die het minder goed doen. Daarna kan een beter beheer van symptomen en bijkomende aandoeningen, evenals interventies ter verbetering van het gevoel van controle, zelfrespect en het vermogen om met geblokkeerde doelen om te gaan, de gezondheidsbeoodeling en het welzijn van patiënten helpen verbeteren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Ranchor, Adelita, Supervisor
  • Ploeg, Rutger J. , Supervisor
  • van der Heide, Jaap J. Homan, Supervisor, Externe Persoon
  • Niesing, Jan, Co-supervisor
  Datum van toekenning22-okt-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1000-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0999-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit