ADJUVANT IMMUNOTHERAPY WITH BCG IN SQUAMOUS-CELL BRONCHIAL-CARCINOMA

HM JANSEN, TH THE, NGM ORIE

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)781-787
  Aantal pagina's7
  TijdschriftThorax
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit