Adoption of Irrigation Water-saving Techniques in the Guanzhong Plain

Jianjun Tang, Henk Folmer, J. Xue

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)445–455
TijdschriftAgricultural Economics
Volume47
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2015

Citeer dit