Adrenal Hemorrhage Causing Adrenal Insufficiency in a Patient with Antiphospholipid Syndrome: Increased Adrenal F-18-FDG Uptake

Leo Boneschansker, Marcel Nijland, Andor W J M Glaudemans, Sibylle B van der Meulen, Philip M Kluin, Robin P F Dullaart

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3014-3015
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Volume97
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2012

Citeer dit