Advanced neuroimaging in mild traumatic brain injury

Zwany Metting

Onderzoeksoutput

215 Downloads (Pure)

Samenvatting

CT scan met contrastvloeistof toont afwijkingen bij hersenschudding Ondanks dat de reguliere CT scan geen afwijkingen liet zien, blijken patiënten met een hersenschudding wel doorbloedingsstoornissen van de hersenen te kunnen hebben in de acute fase na een ongeval. UMCG-neuroloog en onderzoeker Zwany Metting onderzocht of een CT scan met contrastvloeistof beter inzicht kan geven in wat er in de hersenen aan de hand is na het ongeval. Zij vond afwijkingen in de doorbloeding, vooral in de voorste delen van de hersenen. Bovendien bleek een lagere doorbloeding van de hersenen voorspellend te zijn voor een slechte uitkomst na de hersenschudding. Vele mensen lopen jaarlijks een hersenschudding op, naar schatting 100 tot 300 per 100.000 inwoners. Het is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en overlijden. Het merendeel van de patiënten herstelt binnen weken tot maanden na het ongeval maar een kleine groep blijft klachten houden waardoor volledige hervatting van werkzaamheden en sociale activiteiten niet mogelijk is. De meest gebruikte beeldvormende techniek in de acute fase van de hersenschudding is de CT scan. De perfusie CT maakt gebruik van een contrastvloeistof. Het is een relatief nieuwe techniek, waarbij de doorbloeding van de hersenen gevisualiseerd en gekwantificeerd kan worden. Metting gebruikte deze techniek om de onderliggende pathofysiologische mechanismen bij patiënten met een hersenschudding in kaart te brengen en om betere prognostische parameters te verkrijgen. Tevens vergeleek zij de perfusie CT bevindingen met de uitkomsten van neuropsychologische tests en diffusion tensor imaging (DTI) studies op lange termijn, waarbij zij relevante relaties aantoonde.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kremer, Berry, Supervisor
  • van der Naalt, Joukje, Co-supervisor
Datum van toekenning11-feb-2013
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789491715006
Elektronische ISBN's9789491715013
StatusPublished - 2013

Citeer dit