Advanced vascular imaging: Technical and clinical applications in type 2 diabetes

Stefanie Amarens de Boer

  Onderzoeksoutput

  891 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De afgelopen decennia is er veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van beeldvorming om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van hart- en vaatziekten. Het doel van dit proefschrift was om bij te dragen aan deze ontwikkeling door verschillende technische aspecten te onderzoeken. Een ander doel van dit proefschrift was om deze beeldvormende technieken te gebruiken om onderliggende mechanismen van hart- en vaatziekten in mensen met type 2 diabetes beter te begrijpen en het effect van linagliptine op de bloedvaten te onderzoeken. De RELEASE studie toont aan dat linagliptine monotherapie vroege markers van atherosclerose verlaagt. In de toekomst zal moeten worden onderzocht of deze daling ook voldoende is om het optreden van hart- en vaatziekten te voorkomen. Met de verdere ontwikkeling van steeds betere vasculaire beeldvorming zal de uitdaging in toekomst zijn om deze beeldvormende technieken te gaan gebruiken voor ‘personalized medicine’.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kamphuisen, Thomas, Supervisor
  • Slart, Riemer, Supervisor
  • Lambers Heerspink, Hiddo, Supervisor
  • Mulder, Udo, Co-supervisor
  Datum van toekenning27-sep-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0085-3
  Elektronische ISBN's978-94-034-0084-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit