Advances in belief dynamics: Introduction

F. Liu*, O. Roy

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  24 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)123-126
  Aantal pagina's4
  TijdschriftSynthese
  Volume173
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mrt.-2010

  Citeer dit